Листом № 18-01012/51669 від 23.07.2015 р. Національний банк України повідомив, що  14 травня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів" (далі - Закон), який набрав чинності 06 червня 2015 року.

Законом внесені зміни, зокрема до статті 1060 Цивільного кодексу України, відповідно до яких дострокове повернення вкладу та нарахованих процентів за ним можливе виключно у випадку, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу. Водночас пунктом 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону встановлено, що його положення не застосовуються до договорів банківського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності.

У зв’язку з цим, для договорів, які були укладені до 06.06.2015 року та строк дії яких закінчився або закінчується після зазначеної дати, у разі, якщо їх умовами передбачено продовження дії на певний строк або до настання певних обставин, або такі договори продовжують діяти на умовах вкладу на вимогу в силу закону, це означає, що вони укладені до набрання чинності Закону. Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих за ним процентів до спливу строку повинно здійснюватись банком на першу вимогу вкладника - фізичної особи.