21 липня 2015 року Національний банк України постановою № 467 схвалив Методичні рекомендацій щодо роботи банків з боржниками – фізичними особами, у яких виникли/можуть виникнути фінансові труднощі.

Постанова носить рекомендаційний характер, проте, на мою думку, є кроком на зустріч боржникам, які потрапили в «боргову яму».

Методичні рекомендації розроблені з метою створення умов для виконання боржниками – фізичними особами зобов’язань за кредитним договором та недопущення виникнення нових проблемних кредитів.

НБУ радить розробити внутрішньобанкове положення про порядок роботи з боржниками, коректно та з розумінням ставиться до боржника, уникати надмірного тиску, оцінювати кожну ситуацію індивідуально, розглядати можливість проведення реструктуризації заборгованості, щодо якої є підтверджені відповідними документами, докази того, що боржник не може забезпечувати виконання умов кредитного договору в установлені цим договором строки та обсяги.

Слід зазначити, що до надання документів, що підтверджують неможливість виконання кредитного договору, необхідно підходити виважено, адже більшість кредитних договорів містить умову про надання банку права достроково вимагати повернення кредиту у разі погіршення фінансового стану боржника.

Згідно Постанови № 467 банк має утримуватись від телефонних дзвінків боржникам з 21.00 по 8.00, також у святкові та неробочі дні; надсилати письмові повідомлення боржнику на роботу щодо його заборгованості; розміщувати на конвертах, в яких боржнику надсилаються повідомлення, інформацію про наявність заборгованості в боржника; стягувати будь-які додаткові суми, крім сум, передбачених кредитним договором між банком і боржником, та законодавством України; явно чи приховано погрожувати боржнику арештом або іншими заходами, що є протиправними або такими, що не можуть бути застосовані тощо.

В Методрекомендаціях також надано визначення терміну «боржник, який не співпрацює з банком» та встановлено заходи, які можуть бути застосовані до такого боржника. Під зазначеним терміном розуміється боржник, який відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

-      боржник не надав інформації про свій фінансовий стан протягом 20 календарних днів із часу настання терміну, що був установлений банком для надання такої інформації, або надана інформація не відображає дійсний фінансовий стан боржника, що впливає на оцінку банком фінансового стан

-      боржник особисто або через третіх осіб письмово не звернувся до банку щодо можливості проведення реструктуризації боргу протягом 20 календарних днів із часу виникнення простроченої заборгованості за кредитним договором;

-      з боржником неможливо у будь-який спосіб забезпечити спілкування протягом 10 календарних днів із часу виникнення простроченої заборгованості за кредитним договором;

-      боржник не надав на запит банку протягом 20 календарних днів із часу звернення банку пояснення причин неналежного виконання грошових зобов’язань перед банком та інформацію про дії, які він планує здійснити з метою погашення простроченої заборгованості;

сума простроченої заборгованості за кредитним договором перевищує 50% боргу та кількість календарних днів прострочення боргу перевищує 90 днів.